2020-10-30 10:07:00 | Vier mogelijke locaties voor vestiging woonzorgvoorziening bekend | Haarlems WeekbladHAARLEM De gemeenteraad heeft vier locaties gekozen voor de mogelijke vestiging van een speciale woonzorgvoorziening. Begin 2021 hoopt de gemeente een plek te hebben voor een Domus Plus en een plek voor het project Skaeve Huse met maximaal zes wooneenheden.

De vier plekken waar mogelijk een woonzorgvoorziening komt zijn: bij de monumentale boerderij Noord Akendam, aan de Vergierdeweg 452/454, op het groene perceel ten zuiden van het fietspad en de fly-over bij de Robertus Nurksweg, aan de westzijde op het weiland dat behoort bij de boerderij aan de Nieuweweg 2 en op het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Schalkwijk, aan de Boerhaavelaan 57.

Omwonenden, bedrijven en wijkraden van deze vier locaties zijn uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst. Ook organiseert de gemeente gesprekken met de buurt. De inbreng van de buurt wordt betrokken in het nader onderzoek naar de vier locaties. Zo kan de gemeente integraal en met oog voor alle belangen een keuze maken voor twee locaties waar de voorzieningen gaan komen.

Domus Plus is een beschermde woonvorm waar 24 mensen wonen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking. In een Domus Plus krijgen de bewoners langdurige ondersteuning en dagbesteding. Er is 24 uur per dag intensieve begeleiding en toezicht aanwezig. Deze mensen verblijven nu op straat of in de bestaande voorzieningen, die onvoldoende in staat zijn de noodzakelijke zorg te bieden. Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor alleenstaanden die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Bij Skaeve Huse is sprake van beperkte begeleiding, met name gericht op beheer en handhaving.

De gemeente voerde een uitgebreid locatie-onderzoek uit en vroeg inwoners van Haarlem zelf met ideeën te komen voor mogelijk locaties. Deze oproep leverde tientallen plekken op. Deze zijn allemaal getoetst aan vastgestelde criteria. Punten als veiligheid, afstand tot bewoning, scholen en de staat van een terrein zijn bekeken. Uiteindelijk zijn er nu vier kansrijke locaties over en neemt de gemeente begin volgend jaar een besluit over de twee definitieve locaties.

Nadat een definitieve keuze is gemaakt worden twee projecten gestart: één voor Domus Plus en één voor Skaeve Huse. Dan worden de direct omwonenden betrokken bij de verdere ontwikkeling van de plannen en bij het opstellen van een beheerplan. Daarin staan afspraken tussen de gemeente, de zorgaanbieder en de politie over de leefbaarheid in de buurt.Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: Haarlems Weekblad

Leave a Reply