2020-10-30 11:39:00 | Zomergaard sluit de deuren met Kerst

  •  

keer gelezen


LOPIK • Openbare basisschool De Zomergaard in Lopik houdt op te bestaan. Alle inspanningen om het openbaar onderwijs voor Lopik te behouden, hebben dit niet kunnen voorkomen. Na de kerstvakantie zullen de overgebleven leerlingen starten op een nieuwe school.

In de loop van vorig schooljaar is er onderzoek gedaan naar de toekomst van De Zomergaard. Kort voor de zomervakantie was de uitkomst van dit onderzoek bekend: de school zou zelfstandig verder kunnen gaan. Veel ouders hadden echter intussen al hun kinderen van school gehaald. Na de zomervakantie startte de school met 26 leerlingen.

Te klein
Directeur Selma van Wijk, die na de zomervakantie van haar werkgever Trinamiek, een stichting die 22 scholen onder beheer heeft, de opdracht aannam om het schoolproces te continueren, belegde al snel na de vakantie een ouderavond over de toekomst van De Zomergaard. Tijdens deze bijeenkomst, die geleid werd door Louis Reijersen van Buuren van de medezeggenschapsraad, werd gezamenlijk geconcludeerd dat De Zomergaard te klein was geworden om goed onderwijs te bieden. Ook de sociale contacten voor de kinderen zijn te gering.

Pech
Selma van Wijk geeft aan het ‘bijzonder jammer’ te vinden dat de school gaat sluiten: “De Zomergaard heeft in het verleden veel pech gehad, waardoor er minder vertrouwen kwam bij de ouders. Er was veel wisseling van directieleden en interne begeleiders. Dit heeft mede geleid tot een inspectierapport, waarin kenbaar werd gemaakt, dat de kwaliteitszorg ernstig tekortschoot. De school heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan het verbeterplan, maar vanwege het sluiten van de school heeft de inspectie De Zomergaard niet opnieuw bezocht. Mijn taak is nu dit kalenderjaar voor de overgebleven leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen.”

Ondergeschoven kindje
Lopiker Robin van Beek, die tussen 2012 en 2018 zitting had in de medezeggenschapsraad, is bedroefd dat de school gaat verdwijnen. “Toen mijn twee kinderen naar deze school gingen, was het leerlingenaantal 85 en stond er een goed team,” aldus Van Beek. “Het viel mij op dat Trinamiek weinig ondersteuning bood bij activiteiten. Ik vond al snel onze kleine school in deze grote organisatie het ondergeschoven kindje. Ik merkte dat de sfeer veranderde. Er kwamen minder aanmeldingen, terwijl er wel elk schooljaar een grote groep doorstroomde naar het vervolgonderwijs. Om deze kentering te doorbreken kwam weinig respons van Trinamiek. De vervanging van het hele team in 2018 bracht nog meer onrust.”

Geen draagvlak
Trinamiek-bestuurder René van Harten kan zich niet vinden in de kritiek van Robin van Beek:  ”Twee jaar geleden maakten wij een vijfjaarlijkse prognose en daaruit bleek dat het eerder verwachte leerlingenaantal van De Zomergaard naar beneden bijgesteld moest worden,” aldus Van Harten. “Ik heb hierover mijn zorg neergelegd bij de MR. Voor een mogelijkheid tot samenwerking met de rooms-katholieke Jan Bunnikschool was geen draagvlak vanuit de ouders van De Zomergaard. Naar aanleiding van het inspectierapport ondernamen we actie door onder meer het team te vervangen.”

Betreuren
De nieuwe leerkrachten gingen volgens Van Harten voortvarend te werk: “Met het toenmalige aantal van 40 leerlingen was een zelfstandige voortzetting mogelijk geweest. Toch haalden ouders kinderen van school. De opheffingsnorm kwam in zicht en sommige groepen werden te klein. Er zit niets anders op dan het bestuur van de school terug te geven aan de gemeente Lopik en de school per 1 januari 2021 te sluiten. Dat betreuren wij ten zeerste.”

Wim KrooneKlink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: hetKONTAKT

Leave a Reply