2020-10-30 11:59:00 | Welzijn Bloemendaal en bibliotheek mogelijk onder één dak | Haarlems Weekblad
BLOEMENDAAL Welzijn Bloemendaal en Bibliotheek Zuid-Kennemerland hebben een intentieverklaring getekend voor een onderzoek naar gezamenlijke huisvesting. Als uit het onderzoek blijkt dat het haalbaar is, verhuist Welzijn Bloemendaal mogelijk in het voorjaar van 2021 naar de Bibliotheek aan de Korte Kleverlaan.

Ruim 15 jaar is stichting Welzijn Bloemendaal gehuisvest in het rustieke rijksmonument Bloemoord aan de Bloemendaalseweg 125. Daar komt begin volgend jaar mogelijk een eind aan en verwisselt zij haar huidige locatie voor een plek onder het dak van de bibliotheek.

Het tekenen van de intentieverklaring is het resultaat van de gesprekken die Johan van Buren, directeur van Welzijn Bloemendaal, en Roxane van Acker, directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland de afgelopen maanden hebben gevoerd. Op de vraag of de voorgenomen verhuizing te maken heeft met de coronacrisis antwoord Van Buren ontkennend: “Niet direct, toen ik in mei als directeur aantrad zat onze locatie letterlijk en figuurlijk op slot, er gebeurde weinig. Het gaf mij wel de kans veel gesprekken te voeren, ook over onze locatie. Hoewel onze benedenzaal prima geschikt is voor onze activiteiten is het niet een plek waar je gemakkelijk even binnen loopt. De bibliotheek is dat wél”. 

Van Acker bevestigt dat: “Bibliotheken zijn tegenwoordig bijna de enige overgebleven openbare plekken waar je zonder verplichtingen naar toe kunt. Als Bibliotheek bieden we mensen bovendien op allerlei manieren de kans om kennis op te doen of uit te wisselen. Juist op dat punt kunnen we elkaar versterken”. “In de bibliotheek is bovendien genoeg ruimte voor onze activiteiten”, vult Van Buren aan.

Een projectteam gaat parallel daaraan de mogelijkheden zowel ruimtelijk als financieel onderzoeken. In dat team zit ook een vertegenwoordiger van het gemeentelijk Wmo-loket. Dat is nu ook gehuisvest aan de Bloemendaalseweg 125 en verhuist mee. Verantwoordelijk wethouder Susanne De Roy van Zuidewijn vindt het een logische stap: “Met de combinatie Wmo-loket, Welzijn en bibliotheek hebben we al een paar jaar ervaring in het Centraal Servicepunt Bennebroek, daar werkt het goed. Ook voor het loket is het belangrijk dat het goed toegankelijk is voor onze burgers, dat is in de bibliotheek gewaarborgd”.

Roxane van Acker geeft nog aan dat ook de vrijwilligers van beide organisaties en de inwoners van Bloemendaal worden betrokken bij de nieuwe inrichting en dienstverlening die de partners in dit samenwerkingsverband willen vormgegeven. “De wensen en ideeën van de huidige en toekomstige gebruikers zijn voor ons heel belangrijk”.Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: Haarlems Weekblad

Leave a Reply