2020-10-30 13:02:00 | Maatregelen om verkeersoverlast op Zeeweg tegen te gaan | Haarlems WeekbladBLOEMENDAAL Burgemeester Roest heeft deze week een gesprek gevoerd met de heren Prins en Ruijterman van de Stichting Vrienden van Middenduin. Deze stichting stelt zich ten doel om de rust, de leefbaarheid en de landschappelijke kwaliteit van de binnenduinrand bij Overveen te behouden en verbeteren. Onderwerp van gesprek was de verkeersdruk en het verkeersgedrag (met name van motoren) op de Zeeweg. 

Op de Zeeweg wordt vaak veel te hard gereden en het gemotoriseerd veroorzaakt moedwillig geluidsoverlast. Met slimme maatregelen wil de stichting schade door de hinder en milieuverontreiniging terugdringen. Te denken valt daarbij onder andere aan een uniforme maximum snelheid van 60 km/uur over het hele traject, traject controle tussen Overveen en de Kop Zeeweg en een verplichte APK-keuring voor motoren. De stichting vraagt om het aantal snelheids- en geluidsovertredingcontroles op te voeren, met name op evenementendagen op het Circuit in Zandvoort. 

Volgens burgemeester Roest was het een geanimeerd gesprek gericht op een verbeterde leefkwaliteit als de Zeeweg volgend jaar 100 jaar bestaat. “Ik deel in grote lijnen de opvattingen van de Stichting. Het aantal verkeersongelukken op de Zeeweg is relatief groot en ik herken het huftergedrag van sommige motorrijders en automobilisten die de Zeeweg als racebaan gebruiken. Afgesproken is dat ik een aantal zaken uitzoek voor een vervolggesprek”.Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: Haarlems Weekblad

Leave a Reply