2021-06-01 14:16:00 | Daling van nieuwe coronabesmettingen zet door in Haarlem, afgelopen week 105 nieuwe gevallen | Haarlems WeekbladHAARLEM Het coronavirus is ook afgelopen week weer verder teruggedrongen in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde 20.608 besmettingen, 18 procent minder dan een week eerder. Dit is het laagste aantal meldingen sinds eind september vorig jaar. Het aantal ziekenhuisopnames nam met ruim een derde af. 

HAARLEM Evenals in het hele land, was ook in Haarlem deze week een aardige daling te zien van het aantal mensen dat positief op corona getest is. In Haarlem zijn tot vandaag in totaal 12.755 mensen positief getest. In de afgelopen week zijn er 105 nieuwe besmette personen bijgekomen in Haarlem, een daling van 25 personen ten opzichte van de week ervoor. Vorige week was er nog een daling van 83 nieuwe gevallen. Er waren afgelopen week voor het eerst in tijden geen nieuwe ziekenhuisopnames, waardoor nog altijd in totaal 216 Haarlemmers door corona in het ziekenhuis zijn beland. Er zijn in totaal 149 mensen aan de gevolgen van corona overleden in Haarlem. De afgelopen week werden er geen nieuwe sterfgevallen in Haarlem gemeld die verband houden met het virus. (RIVM, totaal tot en met 1 juni 2021).

HEEMSTEDE In Heemstede was in tegenstelling tot de landelijke tendens de afgelopen week een lichte stijging te zien van het aantal mensen dat positief getest werd. In Heemstede zijn tot dusver 1916 personen positief op het virus getest. De afgelopen week werden 22 nieuwe besmettingen gemeld, dat is 4 meer dan de week ervoor. Ook vorige week was er een lichte stijging, nadat het aantal nieuwe besmettingen per week de week ervoor meer dan gehalveerd was. Gelukkig is ook de afgelopen week het aantal ziekenhuisopnames en overledenen stabiel gebleven. Er zijn tot dusver 26 Heemstedenaren voor de behandeling van corona in het ziekenhuis terecht gekomen. Er zijn tot dusver 60 Heemstedenaren overledenen aan de gevolgen van het coronavirus. (RIVM, totaal tot en met 1 juni 2021)

(Tekst loopt door onder grafiek)

LANDELIJK Nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd, gaat het aantal nieuwe gevallen in rap tempo omlaag. Dat is ook duidelijk te merken in de ziekenhuizen.

Volgens de RIVM-cijfers die dinsdag verschenen, zijn in zeven dagen tijd 533 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een afname van 36 procent ten opzichte van de vorige weekrapportage. Van deze patiënten zijn er 112 zo ziek dat ze op een intensive care zijn opgenomen, 40 procent minder dan de week daarvoor. De ziekenhuiscijfers die het RIVM wekelijks opgeeft zijn op het moment van rapporteren overigens nog niet helemaal compleet.

De sterfte door corona neemt intussen steeds verder af. Het RIVM registreerde afgelopen week 66 aan corona gerelateerde sterfgevallen, tegen 96 in de week daarvoor.

In bijna alle leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen gedaald, maar onder kinderen tot en met 12 jaar steeg het met 4 procent. Zij zijn na de meivakantie ook meer getest. Van alle mensen die zich lieten testen bij de GGD, bleek 9 procent het virus bij zich te dragen. Een week eerder was dat nog 10,4 procent.

Het reproductiegetal, dat aangeeft in welk tempo het virus zich verspreidt, staat nu op 0,82 en dat is hetzelfde niveau als een week geleden. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus bij zich dragen gemiddeld 82 anderen besmetten. Het RIVM kijkt twee weken terug in de tijd om een betrouwbaar reproductiegetal te berekenen. Afgelopen vrijdag stond het nog een fractie hoger, op 0,85.

Het RIVM concludeert dat het effect van de coronavaccinaties “steeds duidelijker” wordt. Volgens berekeningen van de overheid zijn inmiddels meer dan 9,3 miljoen prikken gezet.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal besmettingen nog behoorlijk verschilt per regio. In de regio Noord-Holland-Noord lag het aantal positieve coronatesten relatief het laagst, met 72 gevallen per 100.000 inwoners. In Brabant-Noord lag dit getal het hoogst, met 164 gevallen per 100.000 inwoners. Ook in Gelderland-Zuid, Twente en Limburg-Noord ligt de besmettingsgraad nog aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 119 positieve testen per 100.000 inwoners.

Het RIVM blijf mensen oproepen zich goed aan alle basismaatregelen te houden. “Testen is ook belangrijk als je al gevaccineerd bent. Je kunt nog steeds besmet raken en anderen besmetten”, waarschuwt het instituut daarnaast.Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: Haarlems Weekblad