2021-06-07 14:00:00 | [WINACTIE] Duinlandschap Duin & Kruidberg op postzegels PostNLSANTPOORT-NOORD De duinen zijn een onmisbare schakel in de Nederlandse kustverdediging. Het landschap in deze natuurgebieden wordt bepaald door duinen en binnenduinrandbossen. In de Kennemerduinen worden oude landgoederen aan het landschapspalet toegevoegd. Tien postzegels met bewoners en begroeiers van Duin & Kruidberg in de Kennemerduinen vormen de derde serie in de reeks ‘Beleef de Natuur’, waarmee PostNL aandacht schenkt aan bijzondere natuurgebieden in Nederland. Speciaal voor deze serie ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop. De postzegels en de eerstedagenvelop zijn vanaf 14 juni verkrijgbaar. 

Voor de liefhebbers, verzamelaars of anderen die het gewoon leuk vinden om hun (woon)omgeving op een unieke postzegelserie te hebben, geven we nu vijf setjes eerstedagenveloppen weg van de Duin & Kruidberg-editie. Kijk onderaan hoe je kan winnen.

Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH: “Met de serie postzegels ‘Beleef de Natuur’ leer ik steeds meer over de Nederlandse natuurgebieden. De foto’s op de postzegels maken je nog bewuster van het planten- en dierenrijk; wonderlijk dat er in een ogenschijnlijk droge omgeving als zand & duinen zoveel leeft. De eerstedagenveloppen die we in deze serie maken blijf ik buitengewoon prettig vinden.”

ZELDZAME NATUUR Het duinlandschap is een smalle strook tussen zee en binnenland en bestaat uit een aantal duidelijk te onderscheiden onderdelen: de zandplaten in zee, het strand als scheidslijn, de jonge duinen dicht langs het strand en de oude duinen landinwaarts. Maar ook stuifduinen, duinmeren, duintoppen en eeuwenoude eikenbossen maken deel uit van dit duinlandschap. Stuivend zand is essentieel voor de duinnatuur en met het afplaggen van de bovenste grondlaag is hier open zand teruggekeerd. Langzaamaan verovert het stuivende zand weer delen van het duin, zoals dat vroeger heel gewoon was. In Nationaal Park Zuid-Kennemerland is inmiddels op een paar plekken die oer-natuur teruggekeerd.

GROOTSTE WOONHUIS Het landgoed Duin & Kruidberg was tot de zeventiger jaren het grootste woonhuis van Nederland. Het landgoed werd ook gebruikt voor de jacht en voor het verbouwen van gewassen. Op zo’n honderd meter van de keuken bevindt zich de ijskelder; de voorganger van onze koelkast. Duin & Kruidberg maakt onderdeel uit van het 3800 hectare groot natuurgebied en vormt samen met Heerenduinen, midden-Heerenduin en Slingerduin het natuurgebied Zuid-Kennemerland.

VERZAMELAARS Een gezamenlijke inzet is nodig om de schoonheid van de natuur in Nederland in stand te houden. Deze derde uitgifte in de serie ‘Beleef de Natuur’ besteedt aandacht aan het duinlandschap van Duin & Kruidberg aan de westkust. Eerder verschenen een postzegelserie en eerstedagenvelop van de flora en fauna van Dwingelderveld en de Onlanden. Later dit jaar volgt nog het park bij de stad van de provincie Utrecht.

EERSTEDAGENVELOPPEN De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt ze, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen. Deze bijzondere enveloppen die sinds 1950 worden uitgegeven worden naast de nieuwe postzegel rijkelijk versierd met een toepasselijke opdruk of illustratie en een afdruk van een poststempel die alleen voor deze gelegenheid wordt gebruikt. Ze zijn vooral bij verzamelaars populair en kunnen niet meer als brief via de post worden verstuurd.

WINNEN Van de NVPH mogen we vijf setjes eerstedagenveloppen van de Duin & Kruidberg weggeven. Wie kans wil maken om deze te winnen: stuur dan je naam, adres en antwoord op de onderstaande vraag A, B of C naar [email protected]. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de prijs naar de winnaars op te sturen, daarna worden deze vernietigd. De vijf winnaars krijgen persoonlijk bericht. Meedoen kan tot en met 17 juni.

  •  Per wanneer worden de Kennemerduinen, Duin & Kruidberg/Midden-Herenduin en Heerenduinen begraasd door grote grazers?
    A: 2001    B. 2005   C. 2007Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: Nieuwsblad IJmuiden