2021-06-10 20:02:17 | Houdt zorgdorp Vught voldoende rekening met mensen met een beperking?
VUGHT – Braille menukaarten, blindengeleidestroken, toegankelijke toiletten voor mensen met hoge nood, een Taalhuis voor laaggeletterden en de vervoersservice ‘Automaatje’. Vught werkt hard aan een samenleving waarbij ook mensen met een beperking mee kunnen doen. Máár, het kan nog beter.Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: ED - Den Bosch