2021-06-11 11:20:00 | De illusie van de fusie, zijn ze nou belazerd?ZANDVOORT Journalist Wijnand Burger schrijft op regelmatige basis columns voor Lokaalaanzee.nl. Onder de titel ‘Zijn ze nou belazerd?’ gaat hij in op actuele ontwikkelingen, die zich veelal in Zandvoort afspelen.

De illusie van de fusie

De geschillencommissie heeft geoordeeld: Zandvoort moet ongeveer 700.000 per jaar meer betalen voor de werkzaamheden van de Haarlemse ambtenaren. “De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend,” wordt hier geroepen. Toch brandde de oppositie zijn mond. Het college van Zandvoort had namelijk afgesproken zich bij de uitspraak van de geschillen commissie neer te leggen. Wethouder Bluijs is al geld aan het sprokkelen. Het geld moet uit de reserve gehaald worden en in de najaarsnota en de programmabegroting gezocht worden. Maar de raad heeft het laatste woord. Ze hebben het recht de verhoging af te stemmen.

Wat mij opvalt, is dat men spreekt van een fusie of ambtelijke samenwerking. Er is helemaal geen fusie of samenwerking. De Zandvoortse ambtenaren zijn gewoon door Haarlem ingelijfd. Al het gemeentelijk beleid, inclusief ondersteunende processen, worden nu door Haarlemse ambtenaren uitgevoerd. Als het ‘Haarlems Dagblad’ dan ook spreekt van een prijzig ambtelijk huwelijk is het dus een gedwongen huwelijk, een moetje in de volksmond. De meeste Zandvoortse ambtenaren wilden helemaal geen Haarlemse ambtenaar worden.

Maar het beleid wordt niet alleen door Haarlemse ambtenaren uitgevoerd, het wordt onder andere ook door hun bepaald. In het gemeenteblad van Zandvoort nr. 118878 uit 2017 (publicatie van overheid.nl) staat bijvoorbeeld dat de algemeen directeur van de gemeente Haarlem (de gemeentesecretaris) een mandaat krijgt om in naam van het bestuursorgaan Zandvoort (het college) besluiten te nemen, te weigeren, te wijzigen of in te trekken. Dus een Haarlemse ambtenaar bepaalt mede het beleid van Zandvoort.

Waarbij het college van Zandvoort die besluiten gelukkig weer kan terugdraaien, weigeren, wijzigen of intrekken. Zo’n constructie schiet natuurlijk niet op. Gelukkig zijn er wel wat uitzonderingen waar de hoogste ambtenaar van Haarlem zich aan moet houden. Zijn besluiten moeten bijvoorbeeld binnen de beleidskaders van de raad van Zandvoort passen.
Intussen is er een behoorlijke ruzie uitgebroken. De aanleiding is een advertentie van de VVD, waarin ze met een grafiek aantonen, dat de kosten van de ambtelijke organisatie vanaf 2010 tot 2017 gelijk gebleven zijn. Met die 700.000 euro per jaar extra vinden ze dat een nieuw Zandvoorts ambtenarenapparaat prima de extra taken van het rijk zou kunnen opvangen. De voorstanders van de overgang naar Haarlem denken precies het tegenovergestelde. Ze vinden dat Haarlem meer kwaliteit en veel expertise levert tegen een laag tarief. Voor beide argumenten is wel wat te zeggen.

Als de raad akkoord gaat met de 700.000 kan het Haarlems ambtenarenapparaat alles doen waar ze zin in hebben. Ze kunnen rustig doorbouwen aan hun dienstverlening, harmonisatie, standaardisatie en al wat ze daar belangrijk vinden. Zandvoort heeft er niet veel meer over te zeggen. Ze laten de soep rustig verder pruttelen. Komt Haarlem niet uit met het geld? Schakelen ze toch gewoon weer een geschillencommissie in?

Wijnand Burger Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: Nieuwsblad IJmuiden