2021-09-01 15:24:00 | Cleme Wermers wil met enquête eenzaamheid in kaart brengen
  •  

keer gelezen


KRIMPENERWAARD • Eenzaamheid in de Krimpenerwaard in kaart brengen en onderzoeken waar de doelgroep behoefte aan heeft, dat is in het kort het doel van een enquête die Cleme Wermers heeft opgezet.

Cleme is derdejaars student Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht. Hij dient vanuit zijn opleiding een innovatieopdracht op te zetten, waaraan hij het thema eenzaamheid koppelde. “Ik werd hiervoor getriggerd door een eerdere studieopdracht: het uitwerken van patiëntendossiers. Hierbij zag ik wat de impact van eenzaamheid op de lichamelijke en mentale gezondheid kan zijn.” 

Klachten
Onderzoek in 2019 wees uit dat bijna 1 op de 10 Nederlanders van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van eenzaamheid ervaart.

“Eenzaamheid hoeft geen probleem te zijn, zolang het tijdelijk is”, stelt Cleme. “Langdurige en ernstige eenzaamheid kan leiden tot diverse problemen en gezondheidsklachten. Het is ook aan fysiotherapeuten om hier scherp op te zijn.”

Cleme richt zich in zijn onderzoek op inwoners van de Krimpenerwaard, man en vrouw, van 35 tot 45 jaar. “Iedereen denkt misschien dat het vooral ouderen zijn, die gebukt gaan onder eenzaamheid, maar juist in de leeftijdsgroep 35-45 jaar blijkt het probleem het grootst. Misschien juist omdat zij middenin het leven staan en de impact van weinig mensen om hen heen het grootst is.”

Persoonlijk
De inwoner van Krimpen aan de Lek hoopt dat mensen uit genoemde leeftijdsgroep die zich het afgelopen jaar ‘bij gelegenheid enigszins eenzaam voelden tot sterke gevoelens van eenzaamheid ervoeren’ even de tijd willen nemen voor het invullen van de enquête.

“Dat duurt gemiddeld 10 tot 15 minuten. Ik heb geen persoonsgegevens nodig, wel het emailadres. Ik ben de enige die de resultaten inkijkt, persoonlijke gegevens zullen niet gedeeld worden met derden. Via het mailadres wil ik een terugkoppeling geven.”

Open vragen
Doel is uit te zoeken hoe groot het probleem van eenzaamheid is in de Krimpenerwaard, wat voor behoeften mensen hebben uit genoemde groep en of daar wellicht invulling aan te geven is.

“Ik gebruik met name open vragen in de enquête, omdat ik de respondenten niet in een bepaalde richting wil duwen. Ik ben heel benieuwd wat de uitkomst wordt en hoop vooral dat het thema eenzaamheid uit de taboesfeer kan worden gehaald én dat we elkaar kunnen helpen.”

Klik hier voor de enquête (graag invullen voor eind september).Klink hier om het artikel te lezen

Bronvermelding: hetKONTAKT