[02-08-2022 08:19:00]-Zonen van Dordrecht Johan en Cornelis de Witt verdienen aandacht op weg naar 2023 en 2025

W3.CSS


Datum: 02-08-2022 08:19:00
Locatie: Dordrecht
Gemeente:
Provincie: Provincie Zuid-Holland}
Bron: Dordrecht.net

Zonen van Dordrecht Johan en Cornelis de Witt verdienen aandacht op weg naar 2023 en 2025DORDRECHT – De initiatiefgroep Dochters en Zonen van Dordrecht organiseert in het laatste kwartaal van 2022 een inspiratiebijeenkomst over hoe we als stad kunnen inhaken op belangrijke historische feiten rond de broers Cornelis en Johan de Witt.
Ook zal er aandacht zijn voor de moeder van Cornelis en Johannes – Anna van den Corput, ‘First Lady van Dordrecht’.
Jacqueline van den Bergh (coördinator) en Kitty Kruger hebben met de vrouwen van ‘Vrouwen Kunnen Alles” ruim 117 Dochters van Dordrecht op de (historische) kaart van Dordrecht gezet.
In 2020 kwam net voor de coronatijd ook een boek over de Dochters van Dordrecht uit van de hand van Saskia Lensink.
Jacqueline van den Bergh en Kitty Kruger zitten in de initiatiefgroep Dochters en Zonen van Dordrecht.

Zonen van Dordrecht Johan en Cornelis de Witt verdienen aandacht op weg naar 2023 en 2025

DORDRECHT – De initiatiefgroep Dochters en Zonen van Dordrecht organiseert in het laatste kwartaal van 2022 een inspiratiebijeenkomst over hoe we als stad kunnen inhaken op belangrijke historische feiten rond de broers Cornelis en Johan de Witt. Het is immers 25 juni 2023 vierhonderd geleden dat Cornelis werd geboren. Zijn jongere broer Johan zag op 24 september 2025 het levenslicht. Ook de levensverhalen van de vrouwen van de broers krijgen een plek. Maria van Berckel, die was getrouwd met Cornelis, speelde in de vaderlandse en Dordtse geschiedenis een prominente rol. Ook zal er aandacht zijn voor de moeder van Cornelis en Johannes – Anna van den Corput, ‘First Lady van Dordrecht’. Maria en Anna zijn beiden Dochters van Dordrecht.

In het najaar zal dat ook in een Tv-serie rond het rampjaar 1672 voor het Nederland van toen worden belicht.

De aandacht voor de vierhonderdste geboortedag van de twee zonen van internationale naam en faam wordt bewust in augustus bekend gemaakt. Op 20 augustus is het 350 jaar geleden, dat de broers Johan en Cornelis werden vermoord. In elk geval is er in Dordt bij hun standbeeld op de Visbrug een herdenkingsbijeenkomst vanaf 19 uur. De politieke moord heeft een vaste plek in het collectieve geheugen van Nederland en Dordrecht. Johan de Witt werd ook internationaal een beroemdheid als raadspensionaris van de republiek. Zijn oudere broer Cornelis speelde toen op allerlei fronten in de vaderlandse historie een prominente rol.

De initiatiefgroep Dochters & Zonen (Hans Berrevoets, Jacqueline van den Bergh, Bart Anholt en Kitty Kruger) die de eerste stap zet om een gesprek los te maken rond de geboortedagen van de broers- stond in het verleden vaker aan de wieg van het in herinnering roepen van belangrijke Zonen en Dochters van Dordrecht. Zo werd hun leven en hun werk in het licht en gezet en werden ook aandacht gegeven om de toekomst verleden te geven.

Bart van Aanholt en Hans Berrevoets waren in 2026 de aanjagers van aandacht in 2018 voor de vier zonen Kees Buddingh (dichter), Otto Dicke (illustrator) , Aart Alblas (verzetsheld) en Kors Monster (componist). De vier Zonen deelden 1918 als geboortejaar dus kwamen erf in 2018 verschillende activiteiten in Dordrecht om stil te staan bij de vier bijzondere Dordtenaren in hun honderdste geboortejaar.

De gemeente Dordrecht ondersteunde het initiatief door voor de startbijeenkomst in mei 2016 het Stadhuis beschikbaar te stellen. Loco burgemeester Piet Sleeking heette een ieder welkom toen. Na de vier zonen volgde vanaf 2019 aandacht voor de Dochters van Dordrecht. Jacqueline van den Bergh (coördinator) en Kitty Kruger hebben met de vrouwen van ‘Vrouwen Kunnen Alles” ruim 117 Dochters van Dordrecht op de (historische) kaart van Dordrecht gezet.

In 2020 kwam net voor de coronatijd ook een boek over de Dochters van Dordrecht uit van de hand van Saskia Lensink. Ook wordt telkens op Wereldvrouwendag (8 maart) stil gestaan bij Dochters van Dordrecht.

Jacqueline van den Bergh en Kitty Kruger zitten in de initiatiefgroep Dochters en Zonen van Dordrecht.

,,Dordrecht wordt als oudste stad van Holland vaak de stad van het begin genoemd. In die stijl wil onze initiatiefgroep ook rond Cornelis en Johan en hun vrouwen een begin maken en we geven vooral graag ook de mogelijkheid aan alle Dordtenaren om er iets mee te gaan doen”, aldus woordvoerder van de initiatiefgroep Hans Berrevoets. De historische rol van de vrouw van Cornelis de Witt, Maria van Berckel, komt in het najaar al in beeld in een Tv-serie rond het rampjaar 1672.

De secretarissen van de initiatiefgroep, Jacqueline van den Berg en Bart Aanholt, noteren graag de gegevens van mensen en organisaties die een uitnodiging willen ontvangen voor de inspiratiebijeenkomst in het vierde kwartaal 2022.

Het contactadres is:

gebroedersdewitt078@gmail.com

Dit artikel bevat in totaal 754 woordenBronvermelding:Dordrecht.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *