3 Comments on “GLD Nieuws 12 september 2020”

 1. Efeze 6:12
  Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

  Openbaring 8:12-13
  Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

  Mattheüs 4:17
  Van toen af begon Jezus te prediken en zeggen: Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

  Johannes 3:16
  Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

  1 Korinthe 15:1-4
  Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat,
  Waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt.
  Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften,
  En dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.

  Efeze 2:8-9
  Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
  Niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

  1 Thessalonicenzen 4:15-18
  Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
  Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
  Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
  Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

 2. Nou, nou, erg BRAAF hoor, zéér BRAAF!
  Ook al niet meer vrij naar de herten kijken!
  En het is nota bene in de buitenlucht!
  Verdommen jullie het dan nog steeds om je eigen informatie op te zoeken, teneinde z élf tot ONDERBOUWDE conclusies te komen?
  Ga fijn tussen die KUDDE dieren wonen, kun je hen 'blind' volgen in al wat de 'leider' aangeeft!
  J.C. Moes. (69) Lelystad.

Leave a Reply