2020-10-04 09:31:32 | Veilige en efficiënte opslag en transport van specifiek ziekenhuisafval bij Dijklander Ziekenhuis

Inzameling en verwerking van specifiek ziekenhuisafval (SZA) vraagt om een specialistische aanpak. GP Groot zorgt dat het Dijklander ziekenhuis, met locaties in Hoorn en Purmerend, het afval veilig en efficiënt kan laten transporteren en verwerken. Voorheen werden de ziekenhuisvaten en naaldenbekers apart verzameld en daarna handmatig overgezet in een vrachtwagen voor transport naar de eindverwerker; […]

Bronvermelding:Groot-Waterland

Leave a Reply