[06-07-2022 13:44:11]-AgriHolland Nieuws: Onderzoek naar marktkansen bij biodivers telen van luzerne – Agriholland

NUMS  ' Provincie Zeeland Vlag - 350X90
Plantaardig afval verwaarden tot product dat veen in substraten kan vervangenOnderzoek naar marktkansen bij biodivers telen van luzerne Geplaatst: 05/07/2022Luzerne is een aantrekkelijk broedgewas voor de veldleeuwerik.
Het tijdstip van de eerste snede en de interval tot de tweede snede zijn doorslaggevend voor het broedsucces.
ZLTO doet hier samen met Kenniscentrum Akkervogels onderzoek naar en verkent tegelijkertijd samen met adviesbureau CLM de marktkansen voor luzerne.
Op Schouwen Duiveland nemen boeren deel aan het pilotproject ‘Biodivers geteelde luzerne en marktkansen’.
CLM onderzoekt de marktkansen van het luzerne-eindproduct.

Bronvermelding: ‘Agriholland