[07-04-2022 09:36] Achtervelder Michel Rutte filmt wolf in bebouwde kom Amersfoort – LeusderKrant.nl

[sc name=”w3-main” provlink=”https://nieuwsuitmijnstad.nl/category/provinciaal/provincie-utrecht” logoprov=”https://i.ibb.co/LghKZk4/Logo-Province-Utrecht.png” logoalt=”Nieuws uit mijn stad – Provincie Utrecht – https://nieuwsuitmijnstad.nl” content=”Achtervelder Michel Rutte heeft naar alle waarschijnlijkheid een wolf gespot in de bebouwde kom van Amersfoort. Het is de eerste keer sinds de terugkeer van de wolf in 2015 dat er één in een stad is gemeld, meldt de provincie Utrecht op basis van beelden… ” sourceimage=”https://pubblestorage.blob.core.windows.net/96897487/content/2022/4/5bae9c1b-82fd-4a44-8792-e8e02ebb715c_thumb840.jpg” citylink=”https://nieuwsuitmijnstad.nl/utrecht/07-04-2022-09-36-achtervelder-michel-rutte-filmt-wolf-bebouwde-kom-amersfoort-leusderkrantnl” source=”LeusderKrant.nl” ][/sc]