[08-08-2022 16:32]-Ondergrondse afvalcontainer verlaagde WOZ-waarde woning met € 12.000 – Fiscaal up to date

NUMS Provincie Friesland Vlag - 350X90
Ondergrondse afvalcontainer verlaagde WOZ-waarde woning met € 12.000X was eigenaar van een hoekwoning.
Ongeveer 3 meter vanaf de erfafscheiding van zijn perceel, ter hoogte van de achtertuin, stond een ondergrondse afvalcontainer voor de inzameling van huishoudelijk afval.
De Rechtbank vond dat de gemeente niet aannemelijk had gemaakt dat de vergelijkingsobjecten wat betreft de mate van overlast van de nabijheid van de ondergrondse afvalcontainer vergelijkbaar waren met de woning van X.
De Rechtbank verwierp de stelling van de gemeente dat de aanwezigheid van een ondergrondse afvalcontainer gezien de huidige overspannen woningmarkt geen effect had op de verkoopwaarde.
De Rechtbank besliste dat noch de gemeente, noch X de WOZ-waarde aannemelijk had gemaakt en stelde de WOZ-waarde in goede justitie vast op € 325.000.

Bronvermelding:Fiscaal up to date