[09-07-2022 00:44:02]-Blokzijl krijgt subsidie voor de feestweek rond 350 jaar stadsrechten – Steenwijker Courant

NUMS Provincie Overijssel Vlag - 350X90
Stichting De Stad Blokzijl heeft een subsidie ontvangen van het Prins Bernard Cultuurfonds Overijssel.
Het bestuur was onder de indruk van het project 350 jaar stad Blokzijl en kende een bedrag van 7.500 euro toe.
Oude mythen en legendes over het karakteristieke Blokzijl worden daar versmolten met het verkrijgen van de stadsrechten, 350 jaar geleden.
Ook de stichting Openlucht Spektakel Blokzijl kreeg een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds Overijssel van 1000 euro.
En met de bijdrages van de VriendenLoterij, Nederlandse Loterij en van al onze donateurs.

Bronvermelding:Steenwijker Courant