2020-10-06 09:30:00 | Dat is tof: zeldzame vleermuizen in… Zuidwijk!

Rotterdam-Zuid mag trots zijn. Van alle mooie natuur in deze regio heeft de zeldzame meervleermuis een flatje in Zuidwijk uitverkoren als ‘home sweet home’. Deze zomer hebben zo’n veertig vrouwtjes er in een spouwmuur hun jongen grootgebracht. Het Rotterdamse Bureau Stadsnatuur spreekt van een heel bijzondere ontdekking.

Leave a Reply