2021-01-20 17:10:39 | Explosieven opsporen Broek in Waterland-Monnickendam

Explosieven opsporen, deel Broek in Waterland-Monnickendam. Hoe wordt zo’n historisch onderzoek gedaan en wat komt daar dan uit? Een gedenkplaat herinnert nog aan de nacht van 7/8 oktober 1940. Bij het onderzoek dat de provincie laat uitvoeren naar de onderdoorgang zal aandacht besteed worden aan de eventueel aanwezige niet gesprongen explosieven in de grond. Algemeen […]

Bronvermelding:Groot-Waterland

Leave a Reply