[07-07-2022 07:44:41]-Deze in het wild uitgestorven diersoort is nu te zien in AquaZoo – Leeuwarder Courant

NUMS Provincie Friesland Vlag - 350X90
Een diersoort die in het wild is uitgestorven.
Echter, door intensieve jacht was deze soort al in de negentiende eeuw bijna uitgestorven.
Toen in China na de Boxeropstand in 1900 de laatste daar levende paterdavidsherten werden opgegeten, waren er van deze soort nog zestien over in Europa.
Deze werden samengebracht door de hertog van Bedford op zijn Engelse landgoed.
Inmiddels zijn er ongeveer 1500 paterdavidsherten wereldwijd, verspreid over dierentuinen en enkele reservaten in China.

Bronvermelding:Leeuwarder Courant