[07-07-2022 22:44:11]-College Smallingerland blijft strijden voor nieuwe vaarweg

NUMS Provincie Friesland Vlag - 350X90
Het college van b. en w. van Smallingerland blijft zich inzetten voor een nieuwe vaarweg – door de Hege Warren – naar Drachten.
Gedeputeerde Staten van Fryslân willen echter noch verbreding en verdieping van de bestaande vaarweg, noch aanleg van een nieuwe vaarweg naar Drachten.
Ze vinden dat Gedeputeerde Staten van Fryslân in het besluit tegen een nieuwe vaarweg onvoldoende rekening houden met toekomstige ontwikkelingen richting een ‘circulaire’ of ‘groene’ economie.
Zoals het nu staat, nemen Provinciale Staten van Fryslân in september 2022 een besluit over het wel of niet doorzetten van een nieuwe vaarweg door de Hege Warren.
Of er dan een einde komt aan een discussie die al enkele tientallen jaren duurt, is overigens zeer de vraag.

Bronvermelding:Actief Media